Stüdyo Kuralları

Sevgili Sektör Adayı

Televizyon sektörü yaratıcı, sosyal, entelektüel, girişimci ve elbette teknik bilgi ve beceri gerektiren pek çok meslek barındırır. Televizyon dünyasında üretim süreci bireysel yaratıcılıktan öte ekip çalışmasının ürünüdür. Her biri uzmanlık gerektiren profesyonel mesleklerin hakkını vermek mesleki ciddiyeti, meslek ahlakını, gerekli bilgi ve beceriyi ve en önemlisi EMEK harcamayı gerektirir. Her ne iş yapıyorsanız yapın, yapabileceğinizin en iyisini yapma gayretinde olmalısınız. Takımın her bir üyesinin sürece katkısı önemli olduğu için zayıf halkanın yaşam şansı azalır. Mesleğinizi severek, zevk alarak ve EMEK sarf ederek yaptığınız takdirde başarıyı yakalamanız mümkün olacaktır.

Amaç

 • Öğrencilerin ders saatlerinde ve ders dışı yaratıcı çalışmalarını gerçekleştirme sürecinde faydalanacakları çekim ekipmanları, televizyon stüdyosu, reji odası ve kurgu odalarının kullanımı sürecinde uyulması gereken çalışma ilkelerinin,
 • TV Stüdyosu ve kurgu odalarında çalışırken uyulması gereken çalışma koşullarının,
 • Ekipmanların kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususların,

Kapsam

Çalışma İlkeleri AREL STÜDYO imkânlarından faydalanmak isteyen tüm Arel Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve çalışanlarını kapsar.

Çalışma İlkeleri

 • Arel Stüdyo kapsamındaki tüm birimlerde çalışma olanağı ve ekip ekipman talebi “Rezervasyon Talep Formu” ile yapılan başvurunun onaylanmasıyla geçerlilik kazanır.
 • “Rezervasyon Talep Formu” nun 15 gün öncesinde Arel Stüdyo’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanında talep edilmeyen çalışma birimi, ekip ve ekipman eksikliğinden kaynaklanacak sorunlardan Arel Stüdyo sorumlu değildir.
 • Talep edilen çalışma alanları ve ekipmanların kullanımı formda talep edilmiş ve onaylanmış süre ile sınırlıdır.
 • Rezervasyon formunda bildirilen çalışma takviminde veya içeriğinde değişiklik olması durumunda rezervasyon talep sahibinin değişikliği AREL Stüdyo’ya en geç 2 gün öncesinde bildirmesi gerekmektedir.
 • Arel Stüdyo’ya bağlı çalışma alanlarına kaban, mont, palto türü giysi, çanta vb. ile girilmemelidir.
 • Stüdyolarda, stüdyoların çevresinde, kurgu odalarında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Stüdyo ve kurgu odalarında yiyecek, içecek ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaktır.
 • Ekipman ve cihazların kullanımı, ders saatlerinde sorumlu öğretim üyesi/elemanının yetkisinde ve sorumluluğundadır, ders saati dışında ise görevlendirilmiş ve kullanım izni verilmiş Arel Stüdyo üyeleri ile sınırlıdır.
 • Arel Stüdyo’ya bağlı çalışma alanlarına bölüm öğrencileri ve üyeler dışında konukların girişi Arel Stüdyo yetkilisinin iznine tabidir.
 • “Ekipman Teslim Formu” ile teslim alınan ekipmanı kullanma izni ve sorumluluğu formda imzası bulunan kişiye aittir.
 • Ödünç alınan ekipmanların zamanında teslim edilmemesi durumunda “Ekipman Teslim Formu”nda yer alan Şartnameye göre yaptırımlar uygulanır.
 • AREL STÜDYO üyesi olmayan öğrencilerin AREL STÜDYO alanlarına ders saati dışında randevusuz girmeleri yasaktır.
 • Bulunulan profesyonel ortamın ciddiyetine uyarak; diğer öğrencilere, stüdyo yetkilileri ve çalışanlarına, profesyonelce ve saygılı davranılması gerekmektedir.
 • AREL STÜDYO alanında veya teslim aldığınız ekipmanlarla çekim yaparken sizi veya üniversiteyi manen veya hukuki olarak zorda bırakacak veya yasal işlemlere yol açacak söz, davranış ve eylemlerden sakınınız.

TV Stüdyosu Çalışma İlkeleri

 • “Rezervasyon Talep Formunda tanımlanan çalışma saatleri uyarınca, TV stüdyosunu kullanacak ekibin zamanında stüdyo alanında olmaları gerekmektedir.
 • Stüdyo çalışması süresince giriş kapısı üzerindeki “ON AIR” lambasının aktif edilmesi önemlidir. Işığın aktif olduğu durumlarda stüdyo alanına girilmesi yasaktır.
 • Rezervasyonda tanımlanan sürede stüdyo çalışmasının bitmemesi durumunda; Stüdyo alanı için randevulu çalışmalar dikkate alınarak süre uzatmasına sadece Arel Stüdyo yetkilisi karar verir.
 • Stüdyo alanında dekor ve aydınlatması tamamlanmış ve devamlılığı olan diğer dekorların konumlarına, ekipman ve malzemeye müdahale etmeyiniz ve zarar görmemesine dikkat ediniz. Olası zarar durumunda sorumlulardan zararın tazminine gidilir.
 • Stüdyodan ekipman ve/veya dekor malzemelerinin yerlerinin değiştirilmesi Arel Stüdyo yetkilisinin iznine tabidir.
 • Stüdyo zemininin çizilmesine sebep olacak her tür durumdan kaçınılması gereklidir.
 • Stüdyoda gerçekleştirilen çalışma süresince kullanılan ekipman, cihaz, kablo ve aksesuarların sorumluluğu “Rezervasyon Talep Formunda” imzası bulunan kişiye aittir. İş bitiminde depo yetkilisine teslim edilene kadar sorumluğu devam eder.
 • Stüdyo ışıkçılığı konusunda sertifika eğitimi almayanların, kendi emniyetleri ve can güvenliği için, stüdyo ışık elemanlarından yardım almaları gerekmektedir.
 • Işık merdiveninin kullanılması durumunda güvenliğinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Merdivenin hareketi sırasında stüdyo zemininin çizilmemesine, yerdeki kabloların ezilmemesine, tavanda asılı ışık kaynaklarının ve kurulmuş olan dekorun zarar görmemesine dikkat edilmesi gerekir.
 • Stüdyo ışıklarının set-up sürecinde güvenlik mandallarının kilitli durumda olması gerekir. Işık kaynağı “ON” konumunda iken yer değişimi yapılması yasaktır.
 • Stüdyo ışıkları çalışırken ısındığı için iş emniyeti açısından eldiven takılması gereklidir.
 • Stüdyo tabanında salınmış olan kablolara sizin ve cihazların emniyeti için dikkat ediniz. Kabloların üzerine ağır veya kesici cisimler koymayınız, basmayınız.
 • Stüdyo alanda çalışma süreniz tamamlandığında: Tüm ekipmanların, kablo ve aksesuarların uygun biçimde toplanması, Arel Stüdyo depo yetkilisine teslim edilmesi ve çalışma alanının teslim alındığı düzene içinde bırakılması gerekmektedir.
 • Ekipman, aksesuar ve diğer malzemelerin arızalanması durumunda hemen Arel Stüdyo yetkililerine rapor edilmesi gerekmektedir. Bu tür durumların rapor edilmemesi kasıtlı gizlenme olarak addedilip disiplin ve hukuki işlemlere tabi olunmayı getirecektir.
 • Aksi durumlar kasıtlı işlem sayılacak, üyeliğin iptali, disiplin işlemi ve kanuni takibat gibi çeşitli yaptırımlar söz konusudur.
 • Kabloları toplarken kırılmamasına özen gösteriniz.
 • Ekipman ve stüdyonun istismar edilerek kullanılması durumunda , üyeliğin iptali, disiplin işlemi ve kanuni takibat da dahil yaptırımlar söz konusudur.

Kontrol Odası Çalışma İlkeleri

AREL STÜDYO birimlerinde geçerli olan ortak çalışma ilkelerine ek olarak;

 • Kontrol odasında görev yapacak personel veya öğrencilerin tam vaktinde görevlerinin başında olmaları gerekir.
 • Kontrol odasında görevli olanların, ekipmanları kullanırken kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara riayet ediniz, kullanım esnasında cihaz bağlantı kablolarının bağlantılarını yetkili personelin onayı alınmadan değiştirmeyiniz. Kontrol odası sistem şemaları ses ve görüntü kaydı sürecinde amaçlanan değişikliklerin yapılmasında rehber olarak kullanılmalıdır.
 • Ekipmanların üzerindeki fonksiyon butonlarının zarar görmemesine özen gösterilmelidir.
 • Cihazların kapaklarının açılıp içinin kurcalanması kesinlikle yasaktır.
 • Kontrol odasındaki ekipmanların durumu denetlenip daima temiz ve çalışır konumda olması sağlanmalıdır.
 • Kullanımı konusunda eğitim almayanlar yetkili personel veya ders sırasında sorumlu öğretim elemanı/üyesi olmaksızın kontrol odasında bulunan ekipmanları kullanmamalıdırlar.
 • Rejili çekimlere başlamadan önce intercom sistemi, telsiz mikrofonlar, resim seçme masası, KJ, vb. tüm sistem kontrol edilip ses ve video test kaydı yapılması önerilir.
 • Ders kapsamında gerçekleştirilecek reji kayıtları 1 hafta süreyle AREL STÜDYO arşivinde saklanır. Zamanında teslim alınmayan stüdyo kayıtlarından AREL STÜDYO sorumlu tutulamaz.

Kurgu Ünitesi Çalışma İlkeleri

AREL STÜDYO birimlerinde geçerli olan ortak çalışma ilkelerine ek olarak;

 • Kurgu bilgisayarlarının kullanılması öncesinde Rezervasyon Talep Formu kullanılarak randevu alınması gerekmektedir. Formun onaylanmasından sonra çalışma olanağı söz konusudur.
 • Kurgu yapmak için size ayrılan bilgisayarın kullanımı bir başkasına devredilemez.
 • Bilgisayarların rezervasyon formunda belirtilen kurgu işlemi dışında, şahsi amaçlar için kullanılmaz.
 • Kurguda kullanacak ham görüntü ve ses gibi materyallerin bilgisayara kopyalanması sırasında öğrencilerin bunun için ayrılmış olan disk içerisinde öğrenci no., isim ve soy isimlerinden oluşan bir klasör açıp içerisine kopyalamaları zorunludur. Örnek Klasör: 091234567AxxxtYHHHZ (Karakterler arasında boşluk olmayacaktır.)
 • Kullanımız için size ayrılan bilgisayarın ayar ve kurulumlarını değiştirmeyiniz.
 • Kamera üzerinden görüntü aktarımı yapılması durumunda birim yetkilisinden yardım isteyiniz.
 • Kurgu alanına rezervasyon sahibi dışındakilerin girmesi, konuk alınması yasaktır.
 • Arel Stüdyo yetkililerinin izni olmadan bilgisayarlara yazılım ve codec veya plug – in yüklenmesi yasaktır.
 • Kurgusu yapılan projeye ait kayıtların yedek kopyalarının alıp saklamasından kullanıcı sorumludur. AREL STÜDYO kaybolan proje dosyaları veya görsel-işitsel veri dosyalarından sorumlu tutulamaz.
 • Bilgisayar hata mesajı veriyorsa veya herhangi bir hasar durumunda ilgili personele haber veriniz . Haber verilmemesi durumunda hasarın tazminine yönelik sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Kullandığınız kurgu programının fonksiyonlarına yönelik tereddüttünüz varsa sistemin arızalanmasına neden olabilecek girişimlerde bulunmayınız.
 • Kurgu bilgisayarının kullanımı rezervasyonda belirtilen süre ile sınırlıdır. Takip eden süre için rezervasyon varsa kurgu süresinin uzatılması talep edilemez. Rezervasyon planlamasının uygun olması ve kullanımın Arel Stüdyo yetkilisi tarafından onaylanması durumunda kurgu süresi uzatılabilir.
 • Kurgu için size ayrılan süre sona erdiğinde cihazın kapatılması gerekmektedir. Çalışma alanınızın teslim aldığınız biçimde temiz bırakılması konusunda hassasiyet gösteriniz.
 • Kayıtların aktarabilmesi için gerekli firewire , usb vb. kabloların veya HD, SD , usb memory gibi aktarma birimlerinin temini kullanıcıya aittir.
 • Bilgisayarlarda yüklü olan Arel Stüdyo ve/veya diğer kullanıcılara ait bilgi, film projesi, TV programları vb. kopyalanıp 3. şahıslara aktarılması yasaktır.

Ekipman Teslim Alma ve İade Süreci

 • Arel Stüdyo üyeleri, ekipman kullanım yetkilerileri dahilindeki ekipmanları onaylanan projeleri kapsamında Rezervasyon Talep Formu kullanarak talep edebilir ve onaylanması durumunda teslim alabilirler.
 • Ekipmanı teslim alan kişinin ekipmanın kullanımını bir başkasına devretmesi kabul edilemez.
 • Ekipman teslim almak için randevunuza zamanında geliniz . Arel Stüdyo yetkilisine kimlik veya öğrenci belgenizi ibraz ediniz. Size teslim edilen formun kopyasını saklayınız. Bu kopya ekipmanların iadesi sırasında gereklidir.
 • Talepte bulunduğunuz cihazları teslim alırken: Kamera, Tripod, Mikrofon, batarya v.s. listenizin eksik olmamasına ve çalışır durumda olmasına dikkat ediniz.
 • Alınan malzemelerin belirlenen iade tarihi ve saatinde teslim edilmesi şarttır. Ekipmanlarını zamanında teslim etmeyenlerin, ekipman kullanım talepleri reddedilebilir. Teslim formu şartnamesinin 4. Maddesinde belirtilen para cezası ve/veya üyelik haklarının iptaline varan yaptırımların olduğunu hatırlayınız.
 • Ekipmanları teslim alırken ve iade ederken, çanta veya kutularında muhafaza edilmesini sağlayınız.
 • Kullandığınız cihaz veya aksesuarlar kullanım esnasında arızalanması durumunda Arel Stüdyo Teknik Müdürlüğü’ne bildiriniz. Aksi durumda kasten gizlendiği varsayılarak, sorumlu tutulabilirsiniz.
 • Şartlar uygunsa kamera bataryalarını şarjlı teslim ediniz, mümkün değilse bataryaların boş olduğunu iade esnasında belirtiniz.
 • İade, ancak yetkili Arel Stüdyo personelinin sayım ve fonksiyon kontrolü sonrası, formu imzalamasından sonra geçerlilik kazanır.